Bahagian Operasi & Latihan
Seksyen Biosekuriti & Kuarantin Tumbuhan
Institut Pertanian Sabah
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu, Putatan
Seksyen Pembangunan Modal Insan
Seksyen Agro Pelancongan
Seksyen Penerangan Pertanian
Seksyen Perkhidmatan Am

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pegawai Veterinar (Pengetua PLPB, Putatan)
DR. DG NOOR SYAMIMI BINTI DAUD
Tel: 088-768388 / 072
Faks: 088-766131 / 768221
DgSyamimi.Daud@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Pegawai Pertanian (Bahagian Hal Ehwal Pelatih)
PN. HALYENA INDAN
Tel: 088-768211 / 202
Faks: 088-766131 / 768221
Halyena.Indan@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bahagian Keusahawanan dan Pemasaran)
Tel: 088-768211 / 202
Faks: 088-766131 / 768221
@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Perikanan Kanan (Bahagian Hal Ehwal Akademik)
PN. URSULA J. BOKLIN
Tel: 088-768211 / 209
Faks: 088-766131 / 768221
Ursula.Boklin@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bahagian Hal Ehwal Pelajar)
PN. HJH. NORHANA IBRAHIM
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131 / 768221
Norhana.Ibrahim@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bahagian Hortikultur)
PN. ROMNAH RUSDI
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131 / 768221
Romnah.Rusdi@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Kursus Keusahawanan)
PN. JIWANAH MAJANUN
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131 / 768221
Jiwanah.Majanun@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bahagian Ternakan Madu Kelulut)
EN. WALTER MUSLIN
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131 / 768221
Walter.Muslin@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bahagian Agronomi)
EN. JIWANAH MAJANUN
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131 / 768221
Jiwanah.Majanun@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu. P.O Box 50086, 88200 Putatan