Bahagian Penyelidikan & Inovasi
Seksyen Kajian & Pengurusan Sumber Tanah
Pusat Penyelidikan Pertanian, Tuaran
Pusat Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
Pusat Penyelidikan Pertanian Quoin Hill, Tawau
Pusat Penyelidikan Pertanian Lagud Sebrang, Tenom