Bahagian Pengembangan & Pembangunan
Seksyen Pembangunan Tanaman
Seksyen Pembangunan Usahawan & Industri Makanan
Seksyen Pengembangan Pertanian
Seksyen Pengeluaran & Pemprosesan Bahan Tanaman
Seksyen Pembangunan Tanaman Padi
Seksyen TKPM dan Tanaman Khas
Seksyen Kejuruteraan Pertanian