Bahagian Dasar & Perancangan
Seksyen Dasar, Perangkaan & Ekonomi
Seksyen Kualiti Tanaman, Pelaburan & Eksport
Seksyen Pemantauan
Seksyen Digital Pertanian
Seksyen Perpustakaan Pertanian