Seksyen Pengurusan Daerah
Seksyen Kewangan
Seksyen Belanjawan
Seksyen Pentadbiran Sumber Manusia