Anda boleh dapatkan maklumat perhubungan kakitangan Jabatan Pertanian Sabah di Bahagian Direktori. Berikut adalah maklumat perhubungan yang tersedia:

  • Nama
  • E-mel
  • Nombor telefon pejabat
  • Bahagian/Seksyen
  • Alamat ringkas bertugas