Anda harus menghubungi Seksyen Digital Pertanian untuk mendapatkan khidmat nasihat(rundingan) bagi masalah berkaitan perkakasan komputer anda. Anda diwajibkan untuk mengisi dan menghantar perkakasan komputer anda bersama borang ICT 1 (klik di sini untuk memuat turun).