Anda boleh menghubungi Seksyen Pembangunan Modal Insan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan/penempatan pelajar latihan industri.