Menyelaras aktiviti dan persijilan Skim Pengesahan Bahan Tanaman, memudah cara aktiviti pemadanan perniagaan hasil pertanian, keperluan eksport hasil dan produk hiliran pertanian serta keperluan permohonan insentif pelaburan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia (MAFI)