Fungsi Jabatan

 1. Mendapatkan dan menyesuaikan teknologi, inovasi dan bahan-bahan pertanian.
 2. Membekalkan bahan-bahan tanaman utama.
 3. Menyebar dan memindah maklumat dan teknologi pertanian.
 4. Menyediakan latihan kerjaya dan pembangunan masyarakat dalam bidang pertanian.
 5. Mengendalikan program-program pembangunan pertanian dan masyarakat tani.
 6. Mengurus data dan maklumat pertanian.
 7. Menyediakan kemudahan untuk mempromosikan bahan atau produk bernilai tambah.
 8. Menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang pertanian.
 9. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan dengan pertanian.
 10. Menggalakkan pelancongan berasaskan pertanian (agro pelancongan).
 11. Mendapat dan menyedia kemudahan bagi melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan.
menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly