Objektif Jabatan

  • Untuk menggalak dan mempercepat pembangunan tanaman pertanian dan masyarakat tani;
  • Untuk menggalak pertumbuhan industri pertanian tanaman yang teratur dan seimbang dengan mengambil kira aspek alam sekitar;
  • Untuk mendorong para pengusaha pertanian tanaman meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan mereka;
  • Untuk memangkin pencapaian tahap kecukupan yang dikehendaki dalam pengeluaran bahan-bahan makanan utama.
menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly