Seksyen Perpustakaan
Pengenalan
Objektif
Fungsi
Perkhidmatan
Koleksi Bahan Bacaan
Senarai Perpustakaan Jabatan Pertanian Sabah
Hubungi Kami

Perkhidmatan Khusus yang disediakan

Menyediakan kemudahan Perpustakaan kepada semua kakitangan Jabatan Pertanian Sabah dan pelajar-pelajar di Pusat-pusat Latihan Jabatan Pertanian Sabah


Cara mendapatkan perkhidmatan

Berkunjung ke Perpustakaan Jabatan Pertanian Sabah di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Sabah, Pusat atau Stesen Penyelidikan Pertanian dan Pusat-pusat Latihan Jabatan Pertanian Sabah.

Tanggungjawab seksyen ini adalah untuk memastikan pengurusan semua perpustakaan Jabatan Pertanian Sabah dilaksanakan secara efisien dan efektif.


Seksyen ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan perpustakaan Jabatan dari aspek teknologi pertanian dan pengurusan dokumentasi.


 • Peminjaman bahan bagi kakitangan Jabatan Pertanian Sabah

  • Hanya kakitangan Jabatan Pertanian Sabah sahaja
  • Empat nashkah buku selama dua minggu
  • Empat nashkah buku peperiksaan selama satu minggu
  • Boleh diperbaharui jika buku tersebut belum dikehendaki oleh kakitangan lain

 • Rujukan bahan bagi bukan kakitangan Jabatan Pertanian Sabah

 • Ruang Membaca

 • 4 Meja Karel

 • 2 Komputer "Desktop"

 • 6 Kabel Internet

Subjek koleksi utama perpustakaan adalah berkaitan dengan pertanian dan juga merangkumi subjek berkaitan dengan fungsi utama jabatan (perpustakaan khusus).

Koleksi Perpustakaan
Koleksi Terbitan Jabatan Pertanian Sabah
No. Klasifikasi

Buku (Subjek Khusus)

 • Ekonomi Pertanian - 338.1
 • Sains Rumah Tangga - 640
 • Penambahbaikan Kendiri (Motivasi) - 158.1
 • Pengurusan - 658
 • Perakaunan - 657
 • Pertanian - 630 - 635
 • Sejarah Malaysia - 959.5
 • Sejarah Sabah - 959.521
 • Teknologi Maklumat - 005

Bukan Buku / Terbitan Berkala

Majalah berkaitan Pertanian

Jurnal berkaitan Pertanian (1982 - 2001)

Jabatan Pertanian Sabah

 • Bingkisan, Buku, Cenderakenangan
 • Persidangan, Prospektus, Risalah, Seminar

Kementerian & Jabatan Sabah

Badan Berkanun

Warta Kerajaan (1967 - 2005 & mulai 2000 Online)

Kementerian Pertanian Malaysia

Jabatan Pertanian Semenanjung

Jabatan Pertanian Sabah

Kementerian & Jabatan Semenanjung

Dokumentasi

 • Terbitan Jabatan Pertanian Sabah

Suratkhabar

 • Keratan Akhbar berkaitan Pertanian

Agricultural Statistics of Sabah

Annual Research Technical Report

Bingkisan

Laporan Keluasan Dan Pengeluaran Tanaman

Laporan Penyelidikan

Laporan Mesyuarat Tahunan Jabatan

Laporan Tahunan Jabatan

Persidangan

Risalah

SASS (Sabah Agriculture Science Society)

Seminar

Statistik

Akuaponik - 635.048 / 60.91732

Aeroponik - 635.0481 / 630.91732

Baja (Penggunaan) - 631.8

Buah-buahan - 581.464 / 634.6

Bunga - 635.9

Fertigasi - 631.81

Herba - 581.6306 / 615.321 / 635.7

Hidroponik - 631.585 / 630.91732

Hortikultur - 635

Kelapa - 634.61

Keusahawanan - 658.421

Koko - 633.74

Kopi - 633.73

Landskap - 712

Madu lebah - 638.1

Majalah berkaitan Pertanian - 630.5M

Orkid - 584.4/635.9344

Padi - 633.18

Penyakit dan Perosak Tumbuhan - 632.9

Peralatan Pertanian - 631.3

Perangkaan - 519

Resipi - 641.5

Sains Tanah - 631.4

Sawit - 633.851

Sayur-sayuran - 581.632/635

Teh - 633.72

Perpustakaan Ibu Pejabat Pertanian Sabah, K.K.

Pusat Penyelidikan Pertanian Tuaran

Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan

Stesen Penyelidikan Pertanian Bukit Quoin, Tawau

Stesen Penyelidikan Pertanian Lagud Sebrang, Tenom

Pusat Latihan Pertanian, Timbang Menggaris, Kota Belud

Institut Pertanian Sabah, Timbang Menggaris, Kota Belud

Pusat Latihan Vokasional Pertanian, Lahad Datu

Pusat Latihan Pertanian Bersepadu, Putatan

Pusat Latihan Petani Damai, Kota Marudu

Pusat Latihan Petani Ulu Dusun, Sandakan

Pusat Latihan Petani Lagud Sebrang, Tenom

Taman Pertanian Sabah, Tenom

Nota: Untuk mendapatkan maklumat perhubungan bagi tempat-tempat ini, sila rujuk direktori kami atau hubungi Kaunter Khidmat Pelanggan Jabatan Pertanian Sabah (088-283283).

 Peta

Alamat

Seksyen Perpustakaan

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Sabah

Blok A, Aras 5, Wisma Pertanian Sabah,

Jalan Tasik (Off Jalan Maktab Gaya) Luyang,

Beg Berkunci No. 2050

88632 Kota Kinabalu, Sabah

 

Maklumat Perhubungan Lain

Tel: 088-283225

Faks: 088-283046

E-mel: MaryCatherine.Golingai@sabah.gov.my

menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly