Staff Direktori

Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Bahagian Dasar & Perancangan
Bahagian Operasi & Latihan
Bahagian Pengembangan & Pembangunan
Bahagian Penyelidikan & Inovasi
Kumpulan Pengurusan Tertinggi

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pengarah Pertanian (JUSA B)
EN. MUHIDIN HJ. ISMAIL.
Tel: 088-283200
Faks: 088-239046
Muhidin.Ismail@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5, Wisma Pertanian Sabah, Jln. Tasik Luyang, Off Jln. Maktab Gaya, Beg Berkunci No. 2050, 88632 Kota Kinabalu
PA Pengarah
PN. SUZANAH BTE HJ. DASSIM
Tel: 088-283200
Suzana.Dasim@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Timbalan Pengarah (Bahagian Operasi & Latihan)
EN. DZULKIFLI HJ. GHULAMDIN
Tel: 088-283201
Faks: 088-239046
Dzulkifli.Ghulamdin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
PA Timbalan Pengarah
PN. NORANIRAH BINTI NORSIDI
Tel: 088-283201
Faks: 088-239046
Noranirah.Norsidi@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Timbalan Pengarah (Bahagian Pengembangan & Pembangunan)
EN. ABDUL LATIP BIN AMIT @ ALEDULATIP
Tel: 088-283202
Faks: 088-239046
AbdLatip.Amit@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
PA Timbalan Pengarah
PN. SIANGI AMPAWI
Tel: 088-283202
Faks: 088-239046
Siangi.Ampawi@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Timbalan Pengarah (Bahagian Penyelidikan & Inovasi)
EN. JINIUS JIPANIN
Tel: 088-283204
Faks: 088-239046
Jinius.Jipanin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
PA Timbalan Pengarah
PN. BATRESS OKONG
Tel: 088-283204
Faks: 088-239046
Batress.Okong@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Timbalan Pengarah (Bahagian Dasar & Perancangan)
EN. JIFRIN HJ. MOHAMAD
Tel: 088-283255
Faks: 088-239046/ 283240
Jifrin.Mohamad@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
PA Timbalan Pengarah
PN. DK NORNABILLA BINTI PG. NARUDIN
Tel: 088-283255
Faks: 088-239046/ 283240
Nornabilla.PgNarudin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

Bahagian Dasar & Perancangan

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Talian AmTel: 088-283246
Penolong Pengarah Pertanian (Pemantauan Projek I)
PN. LINDA @ LILY COSMAS
Tel: 088-283233
Faks: 088-239046/ 283240
Linda.Cosmas@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pengarah Pertanian (Pemantauan Projek II)
PN. JOVITA N. JOSEPH
Tel: 088-283233
Faks: 088-239046/ 283240
Jovita.Joseph@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pengarah Pertanian (Kawalan Kualiti Projek)
EN. RUZELY AMIN
Tel: 088-283246/ 283255
Faks: 088-239046/ 283240
Ruzely.Amin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Pertanian Kanan
PN. RUSNANI HJ. AHMAD
Tel: 088-283243
Faks: 088-239046/ 283240
Rusnani.Ahmad@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Pertanian (Perangkaan)
PN. / TN.
Tel: 088-283
Faks: 088-239
@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Pertanian
PN. VIVIANA LASIMIN
Tel: 088-283240
Faks: 088-239046/ 283240
Viviana.Lasimin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Perangkaan)
PN. SILVIA EDWARD
Tel: 088-283241
Faks: 088-239046/ 283240
Silvia.Edward@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian (Ekonomi)
PN. NURHAZYIAN BINTI IBRAHIM
Tel: 088-283246
Faks: 088-239046/ 283240
Nurhazyian.Ibrahim@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian (Perangkaan)
EN. ALI JANIE MUSLIM
Tel: 088-283242
Faks: 088-239046/ 283240
AliJainie.Muslim@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian (Perangkaan)
EN. MOHD. ALI PG. JAMUDIN
Tel: 088-283246
Faks: 088-239046/ 283240
MohdAli.Jamudin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian (Ekonomi)
PN. NURIAH GURITOM
Tel: 088-283246
Faks: 088-239046/ 283240
Nuriah.Guritom@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian (Ekonomi)
EN. FRANCIS B. SAMUEL
Tel: 088-283246
Faks: 088-239046/ 283240
Francis.Samuel@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Tadbir (Perkhidmatan Am)
PN. VALERIA JOSEPH HAN
Tel: 088-283291
Faks: 088-239046
Valeria.Joseph@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Penolong Tadbir Kanan (Perkhidmatan Am)
EN. MICHAEL Y. SAAT
Tel: 088-283297
Faks: 088-239046
Michael.Saat@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Talian Am Tel: 088-283207
Penolong Pengarah Pertanian (Belanjawan)
EN. SAPLIN BIN JANI
Tel: 088-283207
Faks: 088-239046
Saplin.Jani@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
PA Penolong Pengarah
PN. FLORITA MALAJOU
Tel: 088-283207
Faks: 088-239046
Florita.Malajou@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Pertanian Kanan (Unit Belanjawan I)
PN. DYNON AFFENDY KOROH
Tel: 088-283211
Faks: 088-239046
Dynon.Koroh@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Pertanian (Unit Belanjawan II)
PN. RAZILAH BINTI LATIP
Tel: 088-283292
Faks: 088-239046
Razilah.Latip@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pegawai Tadbir (Unit Perolehan & Harta)
PN. FADZEDAH NOOR BINTI GULAMHAIDAR
Tel: 088-283247
Faks: 088-239046
Fadzedah.Gulamhaidar@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Unit Perolehan & Harta)
EN. TEO THIN HWA
Tel: 088-283207
Faks: 088-239046
ThinHwa.Teo@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Belanjawan I)
PN. IRINE JENIFFER SOMPUD
Tel: 088-283244
Faks: 088-239046
Irine.Sompud@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Belanjawan II)
EN. CYRIL CLARENCE JONGIJI
Tel: 088-283216
Faks: 088-239046
Cyril.Jongiji@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian Kanan
(Unit Perolehan dan Harta)
EN. MOHD. SHAMSUL BAKRI
Tel: 088-283207
Faks: 088-239046
MohdShamsul.Bakri@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Pegawai Pertanian
(Unit Perolehan dan Harta)
EN. SAIFUL BIN JAINI
Tel: 088-283207
Faks: 088-239046
Saiful.Jaini@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Akauntan
PN. ALICE CHAN @ ANGELIKA
Tel: 088-283271
Faks: 088-283273
Alice.Chan@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
PA Ketua Akauntan
PN. NUR ATIQAH NAJIBAH BINTI USIN
Tel: 088-283271
Faks: 088-283273
@sabah.gov.my
NurAtiqah.Usin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Akauntan
PN. NURHANIZAN BINTI BAKRIN
Tel: 088-283278
Faks: 088-283273
Nurhanizan.Bakrin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Seksyen Kecil Pengurusan Perbelanjaan & Hasil)
EN. RUHAIZAD HJ. AHMAD
Tel: 088-283279
Faks: 088-283273
Ruhaizad.Ahmad@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Seksyen Kecil Jabatan Mengakaun Sendiri)
PN. AZLINA BINTI ISMAIL
Tel: 088-283274
Faks: 088-283273
Aslina.Ismail@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Unit Penerimaan & Pembayaran)
EN. KAIRUDIN BIN HJ. ABD. LADIS
Tel: 088-283275
Faks: 088-283273
kairudin.abdladis@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Unit Amanah)
EN. MOHD. INDRA ZUHRI BIN MOHD YUSOP
Tel: 088-283284
Faks: 088-283273
MohdIndra.Zuhri@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Unit Bekalan)
EN. MOHD REHAN BIN RAMLAN
Tel: 088-283280
Faks: 088-283273
MohdRehan.Ramlan@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Penolong Akauntan (Unit Pembangunan)
PN. NUR FARAHIYAH BINTI AJMAIN (Menanggung Kerja Ketua Unit)
Tel: 088-283279
Faks: 088-283273
NurFarahiyah.Ajmain@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pmk. Penolong Akauntan (Unit Penerimaan Baucar)
PN. SALVITA TULIANG
Tel: 088-283298
Faks: 088-283273
Salvita.Tuliang@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6
Pmk. Penolong Akauntan (Unit Pengurusan Gaji)
EN. SAMSUDIN BIN AG UNTONG
Tel: 088-283286
Faks: 088-283273
Samsudin.AgUntong@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Pegawai Pentadbiran
EN. NORSIH BIN NUSURI @ NURSURI
Tel: 088-283299
Faks: 088-239046/ 283236
Norsih.Nursuri@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
PA Ketua Pegawai Pentadbiran
PN. JAMILAH @ JURIAH BTE HJ. MANSOR
Tel: 088-283299
Faks: 088-239046
Jamilah.Mansor@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Perkhidmatan & Saraan)
PN. SUZANAH BINTI MASINTAG
Tel: 088-283217
Faks: 088-239046
Suzanah.Masintag@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Penolong Pegawai Tadbir Kanan I (Pentadbiran Am)
PN. JULIET JINIK
Tel: 088-283295
Faks: 088-239046
Juliet.Jinik@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Penolong Pegawai Tadbir (Data & Maklumat)
EN. MOHD ZAWAWI YAZZRAY B. AG. YAASIN
Tel: 088-283217
Faks: 088-239046/ 283236
MohdZawawi.AgYaasin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Pembantu Tadbir Kanan (Pentadbiran dan Pengurusan Rekod)
HJ. BABA HJ. OTHMAN
Tel: 088-283217
Faks: 088-239046
Baba.Othman@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Pembantu Tadbir (Unit Sulit)
PN. HANIS FATHIAH YUSOP
Tel: 088-283217
Faks: 088-239046
Hanis.Fathiah@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pegawai Pertanian Kanan
EN. JOSEPH FUNG
Tel: 088-283215/220/222
Faks: 088-239046
Joseph.Fung@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pegawai Sains Kanan
PN. DAISY FRANCIS KIM SUNG
Tel: 088-283290
Faks: 088-239046
Daisy.Francis@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5
Penolong Pegawai Pertanian Kanan
EN. OSWALD JOHN MASITAL
Tel: 088-283290
Faks: 088-239046
Oswald.Masital@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Blok A, Aras 5

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat

Bahagian Operasi & Latihan

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Modal Insan)
EN. BACHO PASAKA
Tel: 088-283236
Faks: 088-239046
Bacho.Pasaka@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
PA Penolong Pengarah Pertanian
PN. NORHANIZAH BINTI ABD. TALIP
Tel: 088-283236
Faks: 088-283215
Norhanizah.AbdTalip@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Pegawai Pertanian (Unit Pembangunan Kerjaya & Organisasi)
PN. FREDOLICA D.M FREDOLINE
Tel: 088-283236
Faks: 088-239215
Fredolica.Fredoline@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pengetua Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)
EN. RAFFAE HJ. HARUN
Tel: 089-866902 / 866904
Faks: 089-880469
Raffae.Harun@sabah.gov.my
Pusat Latihan Vokasional Pertanian (AVTC) Beg Berkunci No. 10 91009 Lahad Datu
Penolong Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)
PN. MASNI MUSTAMIN
Tel: 089-866902 / 866904
Faks: 089-880469
Masni.Mustamin@sabah.gov.my
AVTC, Lahad Datu
Penolong Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)
EN. LAURINE SANI
Tel: 088-866902/ 866904
Faks: 089-880469
Laurine.Sani@sabah.gov.my
AVTC, Lahad Datu
Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Pertanian)
PN. NORAIZAN SHAFIE
Tel: 088-983011/019-8529201 (HP)
Faks: 088-983006
Noraizan.Shafie@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian (ATC) Timbang Menggaris, Peti Surat No. 285, 89158 Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian
EN. COSMAS MOJULAT
Tel: 088-983007/ 013-5548020(HP)
Faks: 088-983006
Cosmas.Mojulat@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian (ATC) Timbang Menggaris, Peti Surat No. 285, 89158 Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian
EN. BATOU AGON
Tel: 088-983007/ 019-8411349 (HP)
Faks: 088-983006
Batou.Agon@sabah.gov.my
ATC, Kota Belud
Pegawai Perikanan Kanan (Pengetua Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan)
EN. LORIK AKAU
Tel: 088-768388 / 768072
Faks: 088-766131
Lorik.Akau@sabah.gov.my
Pusat Latihan Pertanian Bersepadu (PLPB) Peti Surat No. 50086, 88200 Putatan
Pegawai Veterinar (Timbalan Pengetua PLPB, Putatan)
DR. DG. NOOR SYAMIMI BINTI DAUD
Tel: 088-768211/ 768202
Faks: 088-766131
DgSyamimi.Daud@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Bhg. Keusahawanan dan Pemasaran)
PN. PHILLISIA P. POLOTUNG
Tel: 088-768211/ 768202
Faks: 088-766131
Phillisia.Polotung@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Perikanan Kanan (Bhg. Hal Ehwal Akademik)
PN. URSULA J. BOKLIN
Tel: 088-768211/ 768209
Faks: 088-766131
Ursula.Boklin@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Bhg. Hal Ehwal Pelajar & Peserta Kursus)
PN. IENNIS @ AGNES SIBANGAN
Tel: 088-768211
Faks: 088-766131
Iennis.Sibangan@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bhg. Teknologi Makanan)
HJH. NORHANA IBRAHIM
Tel: 088-768211/ 768212
Faks: 088-766131
Norhana.Ibrahim@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bhg. Keusahawanan dan Pemasaran)
EN. AG. AHMAD AG. BAKAR
Tel: 088-768211/ 768215
Faks: 088-766131
AgAhmad.AgBakar@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bhg. Hortikultur)
EN. ROMNAH RUSDI
Tel: 088-768211/ 768218
Faks: 088-766131
Romnah.Rusdi@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bhg. Agronomi)
PN. JIWANAH MAJANUN
Tel: 088-768211/ 768218
Faks: 088-766131
Jiwanah.Majanun@sabah.gov.my
PLPB, Putatan
Penolong Pegawai Pertanian (Bhg. Ternakan Madu Kelulut)
EN. WALTER MUSLIN
Tel: 088-768211/ 768218
Faks: 088-766131
Walter.Muslin@sabah.gov.my
PLPB, Putatan

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Talian Am Tel: 088-283268
Penolong Pengarah Pertanian (Biosekuriti dan Kuarantin Tumbuhan)
EN. JACKSON RONALD JAIMI
Tel: 088-283264
Faks: 088-283287
Jackson.Jaimi@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
PA Penolong Pengarah Pertanian
PN. NORMALAH BTE AG. NASRUDIN
Tel: 088-283264
Faks: 088-283287
Normalah.AgNasrudin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Pegawai Pertanian Kanan (Biosekuriti dan Kuarantin Tumbuhan)
EN. MOHD JASLEE @ JASLI DINGLE
Tel: 088-283268
Faks: 088-283287
MohdJasli.Dingle@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Penguatkuasaan)
EN. ASNI HJ. OSIR
Tel: 088-283268
Faks: 088-283287
Asni.Osir@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Penolong Pegawai Pertanian (Unit Kawalan Import)
PN. HELENA SINTAR
Tel: 088-283268
Faks: 088-283287
Helena.Sintar@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Penolong Pegawai Pertanian (Unit Pentadbiran & Sistem Penanda)
PN. STEPHA PETER
Tel: 088-283268
Faks: 088-283287
Stepha.Peter@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Pegawai Penguasa (Stesen Kuarantin Tumbuh-Tumbuhan Kinarut)
EN. RAMDAN ABDULLAH
Tel: 088-750712
Faks: 088-283287
Ramdan.Abdullah@sabah.gov.my
Stesen Kuarantin Tumbuh-Tumbuhan Kinarut
Penolong Pegawai Pertanian (Pintu Masuk - Mas Kargo)
PN. DORIS JOLONI
Tel: 088-218477
Faks: 088-283287
Doris.Joloni@sabah.gov.my
Mas Kargo
Penolong Pegawai Pertanian (Pintu Masuk KKIA)
EN. REINOLD ZACHARY KOUJU
Tel: 088-235514
Faks: 088-283287
Reinold.Kouju@sabah.gov.my
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu (KKIA)
Penolong Pegawai Pertanian (Pintu Masuk Pejabat Pos)
EN. SIMON MUNANG
Tel: 088-283268
Faks: 088-283287
Simon.Munang@sabah.gov.my
Pejabat Pos Besar, Kota Kinabalu
Penolong Pegawai Pertanian (Pintu Masuk Pelabuhan Sepanggar)
EN. TOMAS SUAL
Tel: 088-412762
Faks: 088-412763
Tomas.Sual@sabah.gov.my
Pelabuhan Sepanggar
Penolong Pegawai Pertanian (Pintu Masuk Jeti/Pelabuhan Kota Kinabalu)
PN. HAZLIN FAEZAH BINTI HANAFIAH
Tel: 088-412762
Faks: 088-412763
HazlinFaezah.Hanafiah@sabah.gov.my
Jeti & Pelabuhan Kota Kinabalu

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pengurus Taman Pertanian Sabah
EN. JAIN LINTON
Tel: 087-737952/ 737953
Faks: 087-737571
Jain.Linton@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah (TPS) W. D. T. No. 28 89908 Tenom
PA Pengurus Taman Pertanian Sabah
PN. HESAH BTE AMAT
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Hesah.Amat@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Pegawai Pertanian (Ladang) Ketua Unit Ladang
PN. EDNA HASREENA BINTI AHLUN
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
EdnaHasreena.Ahlun@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Tadbir Ketua Unit Pentadbiran
PN. JOEPRISCA JULIANUS
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Joeprisca.Julianus@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Muzium Tanaman
EN. MARIUS @ MARINUS EDWIND
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Marius.Edwin@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Stream Garden
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Perkhidmatan Pelanggan/ Laluan Utama
EN. RAMANI LAJUIN
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Ramani.Lajuin@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Taman Hiasan
EN. YANTAWANG ANGKAKAT
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Yantawang.Angkakat@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Taman Orkid Hybrid
EN. FLAVIA MINSON
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Flavia.Minson@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Pengurus Stesen
EN. STEVEN MAMBUT
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Steven.Mambut@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Agro-Forestry
EN. RAUJI AMIANG
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Rauji.Amiang@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Ladang Getah/Sawit
EN. JUNAIDEH JAINTANG
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Junaideh.Jaintang@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Ladang Sara Diri
EN. DARY CHAI AN @ HENRY
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Dary.Chai@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom
Penolong Pegawai Pertanian Sub-Unit Semaian TPS/Sub-Unit Taman Orkid Tempatan TPS
EN. SAMUEL TIHOI @ MOHD. LUQMAN HAKIM
Tel: 087-737952
Faks: 087-737571
Samuel.Tihoi@sabah.gov.my
Taman Pertanian Sabah, Tenom

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian / Pengetua IPS
EN. SOFIAN SYAH MOHD. SAID
Tel: 088-983015 (Talian Terus), 088-983017 Ext. 103
Faks: 088-983626
SofianSyah.MohdSaid@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah (IPS) Timbang Menggaris, Peti Surat No. 102, 89158 Kota Belud
PA Penolong Pengarah
PN. JUIREN YAKIR @ YAKIK
Tel: 088-983017 Ext. 102
Faks: 088-983626
Juiren.Yakir@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian Kanan/ Timbalan Pengetua IPS (Pensyarah Kursus Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan I & II dan Pengurusan Am)
PN. CRISNAH KARADING
Tel: 088-983017 Ext. 109
Faks: 088-983626
Crisnah.Karading@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian/ Penolong Pengetua (Hal Ehwal Pelajar) (Pensyarah Kursus Hortikultur Hiasan dan Landskap I & II)
PN. STEFFI SANOY DALINTING
Tel: 088-983017 Ext. 108
Faks: 088-983626
Steffi.Dalinting@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Pengurusan Ternakan I & II dan Asas Pengurusan Ternakan)
PN. ELIZABETH JAMES
Tel: 088-983017 Ext. 107
Faks: 088-983626
Elizabeth.James@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian/ Penolong Pengetua (Hal Ehwal Akademik) (Pensyarah Kursus Asas Pemprosesan Makanan dan Teknologi Memproses Hasil Pertanian I & II)
PN. NOOR SHAFAREENA HAMANSA
Tel: 088-983017 Ext. 106
Faks: 088-983626
Shafareena.Hamansa@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian Penolong Pengetua (Pembangunan Ladang) (Pensyarah Mekanisasi Ladang I & II, Kejuruteraan Pertanian dan Mekanik Pertanian)
EN. ERIC TING KOK SIANG
Tel: 088-983017/088-983016
Ext. 119
Faks: 088-983626
Eric.Ting@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Pegawai Pertanian (Pensyarah Pengurusan Tanaman Buah-Buahan, Communicative English I & II dan Pengembangan Pertanian)
PN. ARBAANIA BT. SIMBO
Tel: 088-983017/ 983016
Faks: 088-983626
Arbaania.Simbo@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pensyarah Kursus Asas Pendidikan Moral, Pendidikan Moral, Pengurusan Tanah dan Keusahawanan)
PN. ADRIANA @ JUNE BINTI SIMON
Tel: 088-983017 Ext. 112
Faks: 088-983626
Adriana.Simon@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pensyarah Perlindungan Tanaman, Padi & Pertanian Berpotensi Tinggi dan Pengurusan Tanaman Sayur & Kontan)
PN. NORMIAH HJ. AMBANG
Tel: 088-983017/ 983016 Ext. 115
Faks: 088-983626
Normiah.Ambang@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pensyarah Pendidikan Islam (Pensyarah Kursus Pendidikan Islam I & II dan Tamadun Islam)
USTAZAH BAHRIAH AINIE AG. BAKAR
Tel: 088-983017 Ext. 116
Faks: 088-983626
Ainie.AgBakar@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Sistem Maklumat (Pensyarah Kursus Aplikasi Komputer)
PN. NOORAMALIA JAINAL
Tel: 088-983017/ 983016
Faks: 088-983626
Nooramalia.btjainal@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Tanaman Industri dan Pengurusan Estet I & II)
EN. STANISLAUS MANDADI
Tel: 088-983017/ 983016 Ext. 118
Faks: 088-983626
Stanislaus.Mandadi@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian (Pengurus Ladang)
EN. JAMILUS JOIN
Tel: 088-983017
Faks: 088-983626
Jamilus.Join@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Pertanian (Unit Ternakan)
PN. DOWNA DUSIP
Tel: 088-983017
Faks: 088-983626
Downa.Dusip@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Pentadbiran)
PN. MASMUN BAKAR
Tel: 088-983017
Faks: 088-983626
Masmun.MohdBakri@sabah.gov.my
Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pegawai Pertanian
EN. NORAZMAN JAMDIN
Tel: 088-283252
Faks: 088-239046
Norazman.Jamdin@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1
Pen. Pegawai Pertanian Kanan (Penerangan)
EN. HARRY ANTHONY
Tel: 088-283261
Faks: 088-239046
Harry.Anthony@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Pustakawan Kanan (Perpustakaan)
PN. MARY CATHERINE S. GOLINGAI
Tel: 088-283225
Faks: 088-239046
MaryCatherine.Golingai@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Penolong Perpustakaan
EN. CHRISTINUS JETOONY
Tel: 088-283225
Faks: 088-239046
Christinus.Jetoony@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

Bahagian Pengembangan & Pembangunan

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Tanaman)
PN. ZARINAH HJ. ALI
Tel: 088-283228
Faks: 088-283228
Zarinah.Ali@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,
Pegawai Pertanian (Pembangunan Tanaman)
EN. KONG ABDUL ZAID BIN ABDUL RAHMAN
Tel: 088-283234
Faks: 088-283228
k.a.zaid87@gmail.com
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pembangunan Tanaman)
PN. SALBIAH FUNG LEN CHI
Tel: 088-283249
Faks: 088-283228
Salbiah.Fung@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,
Penolong Pegawai Pertanian (Pembangunan Tanaman)
EN. JUMAT SARI
Tel: 088-283228
Faks: 088-283228
Jumat.Sari@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,
Pembantu Tadbir (Pembangunan Tanaman)
PN. MASNIAH JAAFAR
Tel: 088-283228
Faks: 088-283228
Masniah.Jaafar@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Pertanian (Industri Asas Tani & Usahawan)
PN. HJH. SURAYA HJ. JUBAHAR
Tel: 088-283266
Faks: 088-283266
Suraya.Jubahar@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7,
PA Ketua Penolong Pengarah
PN. HASNAH BINTI ZAINI
Tel: 088-283266
Faks: 088-283266
Hasnah.Zaini@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Pegawai Teknologi Makanan Kanan (IAT) (Unit Pembangunan Usahawan, Produk dan Promosi IAT)
PN. JANET GRACE ASING
Tel: 088-258529
Faks: 088-283212
Janet.Asing@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (IAT) (Unit Bimbingan Keusahawanan IAT)
PN. LILY SIBINING
Tel: 088-420128
Faks: 088-420122
Lily.Sibining@sabah.gov.my
Pejabat Industri Asas Tani, Inanam
Tel: 088-787712
Faks: 088-787712
Pusat Sumber Industri Asas Tani 89208 Tuaran
Penolong Pegawai Pertanian (Usahawan Pertanian)
EN. MOHD. SHAMSUL BAKRI
Tel: 088-283213
Faks: 088-283266
MohdShamsul.Bakri@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Tanaman Padi)
EN. JASNIH BIN JALI
Tel: 088-283208
Faks: 088-283251
Jasnih.Jali@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
PA Penolong Pengarah Pertanian
PN. DOLORES JILIU
Tel: 088-283251
Faks: 088-283251
Doeores.Jiliu@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Pegawai Pertanian (Pembangunan Tanaman Padi)
EN. MOHD. ZAHIR BIN ZAINAL
Tel: 088-283230
Faks: 088-283251
MohdZahir.Zainal@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian (TKPM & Tanaman Khas)
EN. ABD. HALIM AG. ALI
Tel: 088-283212
Faks: 088-283212
AbHalim.Ali@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
PA Penolong Pengarah Pertanian
PN. CHUNG KAT NYUK @ FANNY
Tel: 088-283212
Faks: 088-283212
Fanny.Chung@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian (TKPM & Tanaman Khas)
EN. HASSAN BIN SIKI
Tel: 088-283227
Faks: 088-283212
Hassan.Siki@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian (TKPM & Tanaman Khas)
EN. TURMUDZI BIN CHOLIL PURNOMO
Tel: 088-283227
Faks: 088-283212
Turmudzi.Purnomo@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian (Seksyen Pengeluaran & Pengesahan Bahan Tanaman)
EN. JUMAAT B. IBRAHIM
Tel: 088-283231
Faks: 088-283232
Jumaat.Ibrahim@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Pegawai Pertanian Kanan (Pusat Pengeluaran Benih Padi Kota Belud)
EN. SULIMAN HJ. BULINDAN
Tel: 088-983001/ 983004
Faks: 088-983002
Suliman.Bulindan@sabah.gov.my
Pusat Pengeluaran Benih Padi, Timbang Menggaris, Peti Surat No. 102, 81958 Kota Belud
Pegawai Pertanian (Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan, Tenom)
EN. KELVIN KALIANON
Tel: 087-737569
Faks: 087-737569
Kelvin.Kalianan@sabah.gov.my
Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan, Lagud Sebrang, Peti Surat No. 359, 89908 Tenom
Pegawai Pertanian (Pusat Pengeluaran Benih Padi Papar)
EN. MACBETH MAJILON
Tel: 088-913235/ 912836
Faks: 088-913235
Macbeth.Majilon@sabah.gov.my
Pusat Pengeluaran Benih Padi W.D.T. No. 9, 89609 Kimanis, Papar
Pegawai Pertanian (Seksyen Pengeluaran & Pengesahan Bahan Tanaman)
PN. DORIS BINTI LAMBERT
Tel: 088-283259
Faks: 088-283232
Doris.Lambert@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Pegawai Penguasa Pertanian Stesen Kelapa Menumbok
EN. YASSIN MUHAMMAD
Tel: 087-831641/ 831640
Faks: 087-831644
Yasin.Muhamad@sabah.gov.my
Stesen Kelapa Menumbok, Peti Surat No. 21, 89767 Menumbok
Penolong Pegawai Pertanian (Seksyen Pengeluaran & Pengesahan Bahan Tanaman)
PN. HAZNI FAZILAH BINTI HANAFIAH
Tel: 088-283232
Faks: 088-283232
Hazni.Hanafiah@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Penolong Pengarah Pertanian (Kejuruteraan Pertanian)Tel: 088-283288
Faks: 088-283288
@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Jurutera (Kejuruteraan Pertanian)
PN. HELDA @ ERNESSIA SINUSUN
Tel: 088-283288
Faks: 088-283288
Ernessia.Sinusun@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Kejuruteraan Pertanian)
EN. AG.KU AMIRUDDIN PG. ABD. RAZAK
Tel: 088-283259
Faks: 088-283288
AgkuAmiruddin.PgAbdRazak@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian Kanan Stesen Mekanisasi Padi Binaong
EN. MD. JUNAIDI HJ. ZAKARIA
Tel: 087-391644
Faks: 087-391644
MohdJunaidi.Zakaria@sabah.gov.my
Stesen Mekanisasi Padi Binaong, Peti Surat 436, 89008 Keningau
Penolong Pegawai Pertanian [Kejuruteraan Pertanian (Kursus/Latihan)
PN. LIANA GAULI
Tel: 088-283288
Faks: 088-283288
Liana.Gauli@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7
Penolong Pegawai Pertanian Stesen Mekanisasi Padi Binaong
EN. LAWRANCE YONG
Tel: 087-391644
Faks: 087-391644
Lawrance.Yong@sabah.gov.my
Stesen Mekanisasi Padi Binaong, Peti Surat 436, 89008 Keningau
Pembantu Pertanian Stesen Mekanisasi Padi Binaong
EN. ZUBIR KHAN YUNOS
Tel: 087-391644
Faks: 087-391644
ZubirKhan.Yunos@sabah.gov.my
Stesen Mekanisasi Padi Binaong, Peti Surat 436, 89008 Keningau

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah (Pengembangan)
TN. HJ. AG. MASLEE HJ. AWANG ANAK
Tel: 088-787645
Faks: 088-788135
AgMaslee.AgAnak@sabah.gov.my
Seksyen Pengembangan Pertanian (S2P), Peti Surat 582, 89208 Tuaran
PA Ketua Penolong Pengarah
PN. SUMINAH BTE SUMIRAN
Tel: 088-787645
Faks: 088-788135
Suminah.Sumiran@sabah.gov.my
Seksyen Pengembangan Pertanian Peti Surat 582 89208 Tuaran
Penolong Pengarah Pertanian (Unit Pengurusan Daerah & Pusat Latihan Petani)
EN. JAMALUDDIN LANI
Tel: 088-787645
Faks: 088-788135
Jamaludin.Lani@sabah.gov.my
Seksyen Pengembangan Pertanian, Peti Surat 582, 89208 Tuaran
Pegawai Pertanian (Program Pengembangan)
PN. JOSEPHINE DAMIAN
Tel: 088-787645
Faks: 088-788135
Josephine.Damian@sabah.gov.my
Seksyen Pengembangan Pertanian Peti Surat 582 89208 Tuaran
Pegawai Pertanian (Akreditasi Ladang/Perlindungan Tanaman)
EN. MOHD. NAZIH FIKRIANDI BIN KALIWON
Tel: 088-787645
Faks: 088-788135
MohdNazih.Kaliwon@sabah.gov.my
Seksyen Pengembangan Pertanian, Peti Surat 582, 89208 Tuaran
(I) Bahagian Pantai Barat Utara
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Kudat dan Matunggong
EN. ZABA AWALIDIN
Tel: 088-613791
Faks: 088-613791
Zaba.Awalidin@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Matunggong Peti Surat No. 100 89057 Kudat
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Pitas
EN. NOORAZIMIE MAIDIN
Tel: 088-612105
Faks: 088-612104
Noorazimie.Maidin@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 243 89100 Pitas, Kota Marudu
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Kota Belud
EN. AHMAD PETRI KARABAIN
Tel: 088-976528
Faks: 088-975677
AhmadPetri.Karabain@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 11 89157 Kota Belud
Pegawai Pertanian Daerah Kota Marudu
PN. RUHAYAH BTE AG. DAUD
Tel: 088-661334
Faks: 088-661382
DgRuhayah.AgDaud@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 42 89100 Kota Marudu
Pusat Latihan Petani
Tel: 088-661632
Faks: 088-661632
Pusat Latihan Petani Damai, Kota Marudu Peti Surat No. 42 89107 Kota Marudu
(II) Bahagian Pantai Barat Selatan
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Ranau
EN. ABD. HAMID HARUN
Tel: 088-875337
Faks: 088-875312
AHamid.Harun@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 15 89307 Ranau
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Papar
PN. MAISALMAH HJ. AWG. KIRAH
Tel: 088-913527/ 914718
Faks: 088-913087
Maisalmah.AgKirah@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 133 89608 Papar
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Kota Kinabalu/ Penampang
EN. DONALD MASUDAL
Tel: 088-711559
Faks: 088-711559
Donald.Masudal@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 315 89507 Penampang
Pegawai Pertanian Daerah Putatan
EN. ALIDIN BIN HJ. ABD. MOHID
Tel: 088-767661
Faks: 088-767662
Alidin.AbdMohidsabah.gov.my
Pejabat Pertanian Daerah Putatan D/A Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Peti Surat 50603 88725 Putatan
Pegawai Pertanian Daerah Tuaran
EN. ROSLI BIN AG. SAID
Tel: 088-788580
Faks: 088-787450
Rosli.AgSaid@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Tuaran
Peti Surat No. 102
89208 Tuaran
(III) Bahagian Pedalaman
Pegawai Pertanian Kanan Daerah KeningauTel: 087-331532
Faks: 087-331892
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 9 89007 Keningau
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Sipitang
EN. ABDUL FAUZE TAKI
Tel: 087-821429
Faks: 087-821689
AbdFauze.Taki@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 19 89857 Sipitang
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Beaufort
PN. NURUL SYIERAH BINTI TASIM
Tel: 087-211581
Faks: 087-211284
NurulSyierah.Tasim@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 105 89807 Beaufort
Pegawai Pertanian Daerah Tenom
EN. HANIF BIN KOROH @ KARIM
Tel: 087-735530
Faks: 087-735402
Hanif.Koroh@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No.172 89908 Tenom
Pegawai Pertanian Daerah Tambunan
EN. AZALI ALING
Tel: 087-774228
Faks: 087-774137
Azali.Aling@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 20 89650 Tambunan
Pegawai Pertanian Daerah Nabawan/ Pensiangan
EN. SAMSON BIN NASIB @ ANTAN
Tel: 087-366214
Faks: 087-366214
Samson.Nasib@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 61 89957 Nabawan/ Pensiangan
Pegawai Pertanian Daerah Kecil Sook
EN. SAMSUDIN LADUN
Tel: 087-365962
Faks: 087-365195
Samsudin.Ladun@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Daerah Kecil Sook Peti Surat No. 646 89008 Sook, Keningau
Pegawai Pertanian Daerah Kuala Penyu
EN. ABDILLAHIL SAPHRINE BIN ASLI
Tel: 087-884205
Faks: 087-884205
Abdillahil.Asli@sabah.gov.my
Pejabat Pertanian Daerah Kuala Penyu. Jabatan Pertanian Peti Surat No. 8., 89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-737626
Faks: 087-737626
Pusat Latihan Petani Lagud Sebrang, Tenom Peti Surat 271 89908 Tenom
(IV) Bahagian Sandakan
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Sandakan
EN. ZAINAL ABIDIN HJ. MOHAMAD
Tel: 089-667835/ 667831
Faks: 089-660370
ZainalAbidin.Mohamad @sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 215 90702 Sandakan
Pusat Latihan Petani
Tel: 089-567834
Faks: 089-567834
Pusat Latihan Petani Ulu Dusun, Sandakan Peti Surat 215 90702 Sandakan
Pegawai Pertanian Daerah Kinabatangan
EN. MOHD SYAH MARZUKI BIN AGAR
Tel: 089-561139
Faks: 089-561328
@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian W.D.T. No. 6 90200 Kota Kinabatangan
Pegawai Pertanian Daerah Beluran dan Telupid
EN. AHMAD KANDUNG
Tel: 089-511203
Faks: 089-511203
Ahmad.Kandung@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian W.D.T. No. 47 90107 Beluran
Pejabat Telupid
Tel: 089-521723
Faks: 089-521723
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 10 89300 Telupid
Pegawai Pertanian Daerah Tongod
EN. JAMES ARAH
Tel: 087-748833
Faks: 087-748833
James.Arah@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 10 89300 Telupid/Tongod
(V) Bahagian Tawau
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Tawau
EN. ABD. SAMAT HJ. INJAU
Tel: 089-722206
Faks: 089-770810
AbdSamat.Injau@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 71 91007 Tawau
Pegawai Pertanian Kanan Daerah Lahad Datu
EN. AMAT UNUS @ HJ. ALIMPUNUS
Tel: 089-884363
Faks: 089-883627
AmatUnus.Alimpunus@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 60208 91111 Lahad Datu
Pegawai Pertanian Daerah Semporna
TN. HJ. JUPRI Hj. DEMABELA
Tel: 089-781535
Faks: 089-781207
Jupri.Demabela@sabah.gov.my
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 113 91308 Semporna
Pegawai Pertanian Daerah KunakTel: 089-851213
Faks: 089-851215
Jabatan Pertanian Peti Surat No. 3 91207 Kunak

Bahagian Penyelidikan & Inovasi

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Talian AmTel: 088-283250
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik
EN. ROSLAN MAHALI
Tel: 088-283248
Faks: 088-239046
Roslan.Mahali@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5
Pegawai Penyelidik Kanan (Pemuliharaan Tanah I)
EN. JUTOM ONGKOSING
Tel: 088-788590
Faks: 088-788548
Jutom.Ongkosing@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian, Tuaran
Pegawai Penyelidik
PN. FARIZA ISMAIL CELESTIAL
Tel: 088-283248
Faks: 088-239046
Fariza.IsmailCelestial@sabah.gov.my
Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik/ Pegawai Penguasa
EN. TEO SU SIN
Tel: 088-788373/ 788590 (Ext.210)/ 787734
Faks: 088-788548
SuSin.Teo@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Peti Surat No. 3, 89207 Tuaran
(I) Seksyen Kimia
Ketua Pegawai Penyelidik/Ketua Seksyen Kimia (Ahli Kimia)
PN. ALINAH ABD RAHMAN
Tel: 088-788590/ 788436 (Ext. 284)
Faks: 088-788548
Alinah.Rahman@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
Pegawai Penyelidik (Ahli Kimia II)
PN. DG. MASLIAH RASHID
Tel: 088-788590 (Ext.283)
Faks: 088-788548
DgMasliah.Rashid@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
Pegawai Penyelidik (Teknologi Makanan)
PN. NUR DIYANA YUSOFF
Tel: 088-788590/788436 (Ext. 282)
Faks: 088-788548
Nurdiyana.Yusoff@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
(II) Seksyen Kajian Perlindungan Tanaman
Ketua Pegawai Penyelidik/Ketua Seksyen Kajian Perlindungan Tanaman (Patologi Tumbuhan I)
PN. EVENNI POILI
Tel: 088-788790/788435 (Ext. 233)
Faks: 088-788548
Evenni.Poili@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
Pegawai Penyelidik Kanan (Entomologi)
EN. SHAHRIN USIDI
Tel: 088-788590/788436 (Ext. 227)
Faks: 088-788548
Shahrin.Usidi@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
Pegawai Penyelidik (Pengurusan Perosak)
EN. SALAHAUDIN MAILI
Tel: 088-788590/788436 (Ext. 226)
Faks: 088-788548
Salahaudin.Maili@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
(III) Seksyen Padi
Pegawai Penyelidik (Pembiakbakaan Padi)
EN. MOHD SABRIE SALIM
Tel: 088-788590/788436 (Ext. 218)
Faks: 088-788548
MdSabrie.Salim@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
(IV) Seksyen Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Temperat
Pegawai Penyelidik (Agronomi)
PN. ROSALIA GINSOS
Tel: 088-788590/788436 (Ext. 222)
Faks: 088-788548
Rosalia.Ginsos@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
(V) Stesen ARC Tuaran
Pengurus Stesen
EN. SUPERINUS ALIK
Tel: 088-788590 (Ext. 262)/ 788544
Faks: 088-788548
Superinus.Alik@sabah.gov.my
Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC), Tuaran
(VI) Stesen Percubaan Pertanian Kundasang
Pegawai Penguasa
PN. JOHINA NANI
Tel: 088-889525
Faks: 088-889525
Johina.Nani@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian, Peti Surat No. 397, Kundasang, 89308 Ranau

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik/Pegawai Penguasa
EN. JANIE TATING
Tel: 089-752882 (Talian Terus)/757821/822/823
Faks: 089-775887
Janie.Tating@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Bukit Quoin, Peti Surat No. 324, 91007 Tawau
Pegawai Penyelidik (Agronomi Buah-Buahan I & Koko)
EN. HERMES JOSEPH
Tel: 089-757821/822/823
Faks: 089-775887
Hermes.Joseph@sabah.gov.my
ARS Bukit Quoin, Tawau
Pegawai Penyelidik (Agronomi Buah-Buahan II)
EN. SUFFIAN HJ. MUHAMAD
Tel: 089-757821/822/823
Faks: 089-775887
Suffian.Muhamad@sabah.gov.my
ARS Bukit Quoin, Tawau
Pegawai Penyelidik (Pembiakbakaan Buah-Buahan)
PN. DG. NUR FASHAREENA DATU MD. NOOR
Tel: 089-757821/822/823
Faks: 089-775887
NurFashareena.MdNoor@sabah.gov.my
ARS Bukit Quoin, Tawau
Pengurus Stesen
EN. IMAN SEBUT
Tel: 089-757821/822/823
Faks: 089-775887
Iman.Sebut@sabah.gov.my
ARS Bukit Quoin, Tawau
Pegawai Penyelidik (Buah-Buahan IV)
Tel: 089-757821/822/823
Faks: 089-775887
@sabah.gov.my
ARS Bukit Quoin, Tawau

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik/Pegawai Penguasa
EN. JABI TANANAK
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-775887
Jabi.Tananak@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Peti Surat No. 197, 89908 Tenom
(I) Seksyen Hortikultur
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik/Pegawai Penguasa
EN. JABI TANANAK
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-775887
Jabi.Tananak@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Peti Surat No. 197, 89908 Tenom
(II) Seksyen Herba
Pegawai Penyelidik (Unit Herba & Tumbuhan Ubat-Ubatan)
EN. RIMIN MAUN
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-737570
Rimin.Maun@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Tenom
(III) Seksyen Tanaman Minuman
Pegawai Penyelidik Kanan (Tanaman Minuman)
EN. ADRIAN LAPONGAN
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-775887
Adrian.Lapongan@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Tenom
(IV) Seksyen Tanaman Makanan
Pegawai Penyelidik Kanan (Agronomi Tanaman Makanan)
EN. POUTIS @ ALEXIUS POUTIS GUMAIL
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-775887
Alexius.Gumail@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Tenom
(V) Seksyen Apikultur
Pegawai Penyelidik (Apikultur)
EN. MIKE STEVEN WILBUR ANGGAP
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-775887
Wilbur.Anggap@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Tenom
(VI) Stesen Lagud Sebrang (ARS), Tenom
Pengurus Penguasa
EN. ASSAN BIN APING
Tel: 087-737951/ 658/ 735661
Faks: 087-737570
Assan.Aping@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Lagud Sebrang, Tenom

Nama Pegawai/ Bahagian/ SeksyenNo. Telefon/ Faks/ E-melAlamat
Ketua Penolong Pengarah Penyelidik/ Pegawai Penguasa
PN. AU WAI FONG
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
WaiFong.Au@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun (ARS Sandakan), Peti Surat No. 1401, 90715 Sandakan
(I) Seksyen Sawit
Ketua Pegawai Penyelidik (Agronomi)
EN. DAVID JOHNNY
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
David.Johnny@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
Pegawai Penyelidik Kanan (Pembiakbakaan Sawit)
EN. JAKIM BARIN
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
Jakim.Barin@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
(II) Seksyen Kelapa dan Palma Lain
Pegawai Penyelidik (Kelapa dan Palma)
PN. NANCY SHAFTANG
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
Nancy.Shaftang@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
(III) Seksyen Kultur Tisu
Pegawai Penyelidik (Kultur Tisu)
PN. JUSTINA ROLLAND
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
Justina.Rolland@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
(V) Unit Pengeluaran Benih Sawit
Ketua Unit
EN. DAVID JOHNNY
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
David.Johnny@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
(VI) Stesen-Stesen UDARS Sandakan
Pengurus Stesen UDARS
EN. PAULINUS ANAK
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
Paulinus.Anak@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
Pengurus Stesen Manjang
EN. TING HO TEONG
Tel: 089-561831/ 561832
Faks: 089-561833
HoTeong.Ting@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan
Pengurus Stesen Sg. Koyah
EN. IBRAHIM BIN ABU BAKAR
Tel: 089-573016
Faks: 089-573016
Ibrahim.AbuBakar@sabah.gov.my
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun, Sandakan

WP Ninja Tables Pro

menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly