by Jabatan Pertanian Sabah

Notis Hak Cipta

Notis Hak Cipta

Dasar Akta Hak Cipta Milenium Digital (“Dasar”) ini terpakai pada tapak web tani.sabah.gov.my (“Tapak Web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatan berkaitannya (secara kolektif, “Perkhidmatan”) dan menggariskan bagaimana ini Pengendali tapak web (“Pengendali”, “kami”, “kami” atau “kami”) menangani pemberitahuan pelanggaran hak cipta dan cara anda (“anda” atau “anda”) boleh menyerahkan aduan pelanggaran hak cipta.

Perlindungan harta intelek adalah sangat penting bagi kami dan kami meminta pengguna kami dan ejen mereka yang diberi kuasa untuk melakukan perkara yang sama. Adalah menjadi dasar kami untuk bertindak balas dengan cepat terhadap pemberitahuan jelas tentang dakwaan pelanggaran hak cipta yang mematuhi Akta Hak Cipta Milenium Digital Amerika Syarikat (“NOTIS HAK CIPTA”) 1998, yang teksnya boleh didapati di tapak web Pejabat Hak Cipta A.S.. Dasar NOTIS HAK CIPTA ini dibuat dengan bantuan WebsitePolicies.

Sebelum menyerahkan aduan hak cipta kepada kami, pertimbangkan sama ada penggunaan itu boleh dianggap sebagai penggunaan adil. Penggunaan saksama menyatakan bahawa petikan ringkas bahan berhak cipta boleh, dalam keadaan tertentu, dipetik secara verbatim untuk tujuan seperti kritikan, pelaporan berita, pengajaran dan penyelidikan, tanpa memerlukan kebenaran daripada atau pembayaran kepada pemegang hak cipta. Jika anda telah mempertimbangkan penggunaan adil, dan anda masih ingin meneruskan aduan hak cipta, anda mungkin mahu menghubungi pengguna yang berkenaan terlebih dahulu untuk melihat sama ada anda boleh menyelesaikan perkara itu secara terus dengan pengguna.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak pasti sama ada bahan yang anda laporkan sebenarnya melanggar, anda mungkin ingin menghubungi peguam sebelum memfailkan pemberitahuan dengan kami.

Notis Hak Cipta memerlukan anda untuk memberikan maklumat peribadi anda dalam pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Jika anda bimbang tentang privasi maklumat peribadi anda, anda mungkin ingin mengupah ejen untuk melaporkan bahan yang melanggar untuk anda.

Pemberitahuan pelanggaran

Jika anda ialah pemilik hak cipta atau ejennya, dan anda percaya bahawa sebarang bahan yang tersedia pada Perkhidmatan kami melanggar hak cipta anda, maka anda boleh menyerahkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta bertulis (“Pemberitahuan”) menggunakan butiran hubungan di bawah menurut NOTIS HAK CIPTA. Semua Pemberitahuan tersebut mesti mematuhi keperluan NOTIS HAK CIPTA. Anda boleh merujuk kepada penjana notis alih keluar NOTIS HAK CIPTA atau perkhidmatan lain yang serupa untuk mengelakkan kesilapan dan memastikan pematuhan Pemberitahuan anda.

Memfailkan aduan NOTIS HAK CIPTA ialah permulaan proses undang-undang yang telah ditetapkan. Aduan anda akan disemak untuk ketepatan, kesahihan dan kesempurnaan. Jika aduan anda telah memenuhi keperluan ini, respons kami mungkin termasuk pengalihan keluar atau sekatan akses kepada bahan yang didakwa melanggar serta penamatan kekal akaun pelanggar berulang.

Jika kami mengalih keluar atau menyekat akses kepada bahan atau menamatkan akaun sebagai tindak balas kepada Pemberitahuan dakwaan pelanggaran, kami akan berusaha dengan ikhlas untuk menghubungi pengguna yang terjejas dengan maklumat mengenai pengalihan keluar atau sekatan akses.

Walau apa pun perkara yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana bahagian Dasar ini, Pengendali berhak untuk tidak mengambil tindakan apabila menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta NOTIS HAK CIPTA jika ia gagal mematuhi semua keperluan NOTIS HAK CIPTA untuk pemberitahuan tersebut.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar ini atau termanya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami juga mungkin memberikan notis kepada anda dengan cara lain mengikut budi bicara kami, seperti melalui maklumat hubungan yang anda berikan.

Versi Dasar yang dikemas kini akan berkuat kuasa serta-merta selepas penyiaran Dasar yang disemak melainkan dinyatakan sebaliknya. Penggunaan berterusan Laman Web dan Perkhidmatan anda selepas tarikh kuat kuasa Dasar yang disemak (atau tindakan lain yang dinyatakan pada masa itu) akan membentuk persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Jika anda ingin memberitahu kami tentang bahan atau aktiviti yang melanggar Hak Cipta, kami menggalakkan anda menghubungi kami menggunakan butiran di bawah:

http://tani.sabah.gov.my/hubungi-kami
doasabah@sabah.gov.my
Aras 1, 5, 6 dan 7, Wisma Pertanian Sabah, Jalan Tasik Luyang Off Jalan Maktab Gaya, Beg Berkunci No. 2050, 88632 Kota Kinabalu, Sabah

Dokumen ini dikemas kini kali terakhir pada 1 November 2022.

Made with WebsitePolicies

Facebook Fanpage Rasmi

Hubungi Kami

Jumlah Pelawat

681939

Kali Terakhir Dikemas Kini : 01/03/2024 9:57 PM


BORANG MAKLUM BALAS PENGGUNA

Maklumbalas Penilaian Laman Web

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Pertanian Sabah 2007 – 2024

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Notis Hak Cipta | Soalan Lazim

 

 

Paparan Terbaik: Laman web ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox 4.0 dengan resolusi 1280 x 768 dan ke atas. 

Jabatan Pertanian Sabah
// Put this code snippet inside script tag