Laman ini memaparkan analisis kewangan bagi tanaman makanan yang berpotensi dalam perniagaan.

Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan:

Seksyen Dasar, Perangkaan & Ekonomi
Aras 6, Ibu Pejabat Pertanian Wisma Pertanian Sabah
88632 KOTA KINABALU

(u.p.: Puan Rusnani Ahmad)

No. Tel: 088-283243
No. Faks: 088-239046
Email: Rusnani.Ahmad@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian Sabah