by Jabatan Pertanian Sabah

PIAGAM PELANGGAN

Komitmen kami ialah untuk memberi perkhidmatan berkualiti dan membantu anda tentang sebarang masalah yang anda hadapi berasaskan perkhidmatan-perkhidmatan yang kami sediakan:

  • Memastikan sistem pengurusan maklumat dan jabatan selamat dan berfungsi di setiap masa.
  • Memastikan semua maklumat dalam pangkalan data aplikasi sistem maklumat yang digunakan sentiasa dikemaskini.
  • Menangani masalah penggunaan semua mikrokomputer di Jabatan Pertanian secepat mungkin pada hari yang sama.
  • Bersedia memberi perkhidmatan komputerisasi atas permintaan pengguna untuk kemajuan Jabatan Pertanian dalam bidang teknologi maklumat.
  • Melaksanakan digitalisasi ke atas perkhidmatan-perkhidmatan Jabatan Pertanian Sabah. 
Jabatan Pertanian Sabah
// Put this code snippet inside script tag