Keluasan & Pengeluaran Tanaman Di Sabah, Mengikut Tahun

Ringkasan Eksport & Import Tanaman Pertanian Mengikut Tahun Keluasan

Sebarang Pertanyaan atau maklumat lanjut sila email kepada:

Rusnani.Ahmad@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian Sabah