Seksyen Pembangunan Tanaman Padi
Pengenalan
Matlamat
Perkhidmatan
Hubungi Kami
Pengenalan

Seksyen Pembangunan Tanaman Padi merupakan salah satu seksyen di bawah Bahagian Pengembangan dan Pembangunan, Jabatan Pertanian Sabah. Seksyen ini diketuai oleh seorang Penolong Pengarah Pertanian dan dibantu oleh seorang Pegawai Pertanian, seorang Penolong Pegawai Pertanian Kanan dan seorang kakitangan sokongan.

 

Seksyen ini berfungsi untuk merancang, melaksana dan menyelaras program pemberian subsidi pembajakan sawah, projek-projek pemulihan tanah sawah terbiar, penyelarasan dan pemantauan padi bukit serta program-program ad hoc Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan (MoA).

 

Matlamat
  1. Menggalakkan penanaman sawah padi di kawasan fizikal sawah seluas 35,601 hektar setiap tahun di Negeri Sabah.
  2. Memastikan bahawa pesawah yang layak, menerima subsidi pembajakan sawah padi mengikut Polisi dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Tanaman Padi.
  3. Menggalakan pemulihan semula kawasan tanah sawah terbiar supaya menjadi produktif secara berterusan.
  4. Menggalakkan Amalan Pertanian Baik (APB) kepada para pesawah.

Perkhidmatan

BANTUAN​​ /​​ PERKHIDMATAN

Subsidi​​ Pembajakan​​ Sawah​​ Padi

Pemulihan​​ Tanah​​ Sawah​​ Terbiar

Khidmat​​ Nasihat​​ /​​ Kepakaran​​ Teknikal

RM​​ 494.00​​ /​​ hektar​​ 

@​​ RM​​ 200.00​​ /​​ ekar

Pembukaan​​ tanah​​ sawah

Memberi​​ perkhidmatan​​ kepakaran​​ dan​​ nasihat​​ kepada​​ para​​ petani​​ berkaitan​​ industri​​ penanaman​​ padi

Pembajakan​​ sawah​​ dan​​ penanaman

Tiada​​ had​​ keluasan

Pemberiaan​​ benih​​ padi​​ HYV​​ 

Pemberiaan​​ Input​​ Pertanian

Mesti​​ berdaftar​​ dengan​​ Jabatan​​ Pertanian​​ Sabah

Bimbingan​​ latihan​​ dan​​ kursus

 


Cara Mendapatkan Perkhidmatan

 

Hubungi Kami

En. Jasnih Bin Jali

Penolong Pengarah Pertanian

Seksyen Pembangunan Tanaman Padi

Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian Sabah

Aras 7, Wisma Pertanian Sabah

Kota Kinabalu, Sabah


No Tel  : 088-283 231


No Faks  : 088-283 231


Email  : Jasnih.Jali@sabah.gov.my

menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly