by Jabatan Pertanian Sabah

Penafian

Privasi Anda

Penafian

Kemas kini terakhir: 01 November 2022

Tafsiran dan Definisi

Jabatan Pertanian Sabah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana penggunaan sebarang maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Sila dapatkan pengesahan daripada sumber yang berkenaan secara langsung bagi mendapatkan maklumat sahih.

Tafsiran
Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.
Definisi
Untuk tujuan Penafian ini:
• Jabatan (dirujuk sama ada “Jabatan”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Penafian ini) merujuk kepada Jabatan Pertanian Sabah, Aras 1, 5, 6 dan 7, Wisma Pertanian Sabah, Jalan Tasik Luyang Off Jalan Maktab Gaya, Beg Berkunci No 2050, 88632 Kota Kinabalu, Sabah.
• Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.
• Anda bermaksud individu yang mengakses Perkhidmatan, atau Jabatan, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.
• Laman web merujuk kepada Jabatan Pertanian Sabah, boleh diakses dari https://tani.sabah.gov.my

Penafian
Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.
Jabatan tidak bertanggungjawab atas kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan.
Dalam apa jua keadaan, Jabatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit, atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. atau kandungan Perkhidmatan. Jabatan berhak untuk membuat penambahan, pemadaman, atau pengubahsuaian pada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Penafian ini telah dibuat dengan bantuan Penjana Penafian TermsFeed.
Jabatan tidak menjamin bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Penafian Pautan Luaran
Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau diselenggara oleh atau dalam apa-apa cara bergabung dengan Jabatan.
Sila ambil perhatian bahawa Jabatan tidak menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web luar ini.

Penafian Ralat dan Kelalaian
Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Jabatan mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan adalah semasa dan tepat, ralat boleh berlaku. Selain itu, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang berubah-ubah, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.
Jabatan tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau ketinggalan, atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil
Jabatan boleh menggunakan bahan berhak cipta yang tidak selalu diberi kebenaran secara khusus oleh pemilik hak cipta. Jabatan menyediakan bahan sedemikian untuk kritikan, ulasan, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa atau penyelidikan.
Jabatan percaya ini merupakan “penggunaan adil” mana-mana bahan berhak cipta seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Jabatan.
Jika Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta daripada Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri yang melampaui penggunaan adil, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Penafian Dinyatakan Pandangan
Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pandangan dan pendapat yang merupakan pandangan pengarang dan tidak semestinya menggambarkan dasar rasmi atau kedudukan mana-mana pengarang, agensi, organisasi, majikan atau Jabatan lain, termasuk Jabatan.
Komen yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sepenuhnya dan pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan dipersalahkan untuk sebarang libel atau litigasi yang terhasil daripada sesuatu yang ditulis dalam atau akibat langsung daripada sesuatu yang ditulis dalam ulasan. Jabatan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ulasan yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadamkan sebarang ulasan atas apa jua sebab sekalipun.

Penafian Tanggungjawab
Maklumat mengenai Perkhidmatan disediakan dengan pemahaman bahawa Jabatan di sini tidak terlibat dalam memberikan nasihat dan perkhidmatan perundangan, perakaunan, cukai atau profesional lain. Oleh itu, ia tidak boleh digunakan sebagai pengganti perundingan dengan perakaunan profesional, cukai, perundangan atau penasihat kompeten lain.
Walau apa pun, Jabatan atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Penafian “Gunakan Atas Risiko Anda Sendiri”.
Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.
Jabatan tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan berbangkit, khas atau serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Hubungi Kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Penafian ini:

Melalui e-mel: doasabah@sabah.gov.my
Dengan melawati pautan berikut: http://tani.sabah.gov.my/hubungi-kami
Melalui nombor berikut: 088-283283

Facebook Fanpage Rasmi

Hubungi Kami

Jumlah Pelawat

689746

Kali Terakhir Dikemas Kini : 18/03/2024 3:12 PM


BORANG MAKLUM BALAS PENGGUNA

Maklumbalas Penilaian Laman Web

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Pertanian Sabah 2007 – 2024

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Notis Hak Cipta | Soalan Lazim

 

 

Paparan Terbaik: Laman web ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox 4.0 dengan resolusi 1280 x 768 dan ke atas. 

Jabatan Pertanian Sabah
// Put this code snippet inside script tag