by Jabatan Pertanian Sabah

Seksyen Belanjawan

Unit Belanjawan I & II
Unit Perolehan & Harta
Hubungi kami

Skop
Halatuju
Perkhidmatan
Cara Mendapatkan Perkhidmatan

Seksyen ini melalui Unit Belanjawan I dan II adalah bertanggungjawab terhadap peruntukan Negeri dan Imbuhbalik (Persekutuan).

Memberikan khidmat dan sokongan kepada semua Bahagian di Jabatan Pertanian dari segi :

a. penyediaan anggaran belanjawan,

b. permohonan peruntukan,

c. permohonan tambahan/ pindahan/ pelarasan peruntukan

d. laporan prestasi perbelanjaan

Bagi peruntukan Negeri dan Imbuhbalik Persekutuan yang diterima untuk memastikan Belanjawan Jabatan dilaksanakan dengan teratur dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi daripada peruntukan yang diluluskan.

a. Mengurus penyediaan belanjawan Pembangunan Lima Tahun (Rancangan Malaysia) & Tahunan Negeri serta Imbuhbalik Persekutuan.

b. Mengurus penyediaan cadangan Anggaran Perbekalan Tahunan Negeri serta Imbuhbalik Persekutuan.

c. Mengurus Permohonan Pengeluaran Peruntukan Pembangunan Negeri dan Imbuhbalik Persekutuan.

d. Mengurus permohonan peruntukan tambahan (Peruntukan Perbekalan / Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan).

e. Mengurus pindahan peruntukan.

f. Mengurus Anggaran Hasil Jabatan.

g. Menyedia dan mengemaskini laporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan Projek (SPINS+ dan SPP2).

a. Memberikan khidmat nasihat tentang penyediaan dan pengurusan belanjawan setiap Bahagian/ Seksyen

b. Menyediakan Buku Cadangan Belanjawan Tahunan (Pembangunan Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan/ Perbekalan)

Skop
Halatuju
Perkhidmatan
Cara Mendapatkan Perkhidmatan

Unit Perolehan dan Harta in dipertanggungjawabkan untuk mengurus perolehan dan harta bagi Jabatan. Skop Seksyen Belanjawan secara umumnya :

a. Memastikan pengurusan belanjawan dilaksanakan dengan teratur mengikut peraturan, garis panduan dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa

b. Memastikan aktiviti perolehan dilaksanakan dengan teratur mengikut tatacara, peraturan dan garis panduan perolehan kerajaan yang sedang berkuatkuasa

c. Memastikan harta jabatan diurus dengan baik dan teratur selaras dengan tatacara dan peraturan yang sedang berkuatkuasa

Melalui Unit Perolehan dan Harta, Unit ini dipertanggungjawabkan untuk ;

a. Merancang perolehan, mengurus, memantau dan membuat pembayaran ke atas perolehan yang dilaksanakan.

b. Unit ini juga menyelaras pengurusan aset Jabatan dan aktiviti perolehan harta Jabatan dengan teratur selaras dengan tatacara, peraturan dan garispanduan perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa.

a. Merancang perolehan Jabatan, menyediakan dokumen tender/sebutharga,   mempelawa tender/sebutharga; dan melantik kontraktor

b. Mengurus pembayaran perolehan yang siap dilaksanakan

c. Menyediakan laporan pelaksanaan projek

d. Menyelaras dalam pengurusan aset jabatan

e. Menyelaras dalam pengurusan stor jabatan

f. Menyedia Rancangan Lima Tahun Malaysia

a. Memberikan khidmat nasihat tentang penyediaan dan pengurusan belanjawan setiap Bahagian/ Seksyen

b. Menyediakan Buku Cadangan Belanjawan Tahunan (Pembangunan Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan/ Perbekalan)

 

 

En. Saplin Jani

Penolong Pengarah Pertanian

Seksyen Belanjawan

Tel: 088-283207

Faks: 088-239046

Saplin.Jani@sabah.gov.my

Pn. Zazazirah Binti Yahya

Pegawai Pertanian

Unit Belanjawan I

Tel: 088-283211

Faks: 088-239046

Zazazirah.Yahya@sabah.gov.my

En. Emdy Matuya

Pegawai Pertanian

Unit Belanjawan II

Tel: 088-283292

Faks: 088-239046

 

 

Pn. Norafidah Binti Azelan

Pegawai Tadbir

Unit Harta

Tel: 088-283247

Faks: 088-239046

 

Pn. Irine J. Sompud

Pen. Pegawai Pertanian Kanan

Perbekalan Negeri

Tel: 088-2832244

Faks: 088-239046

Irine.Sompud@sabah.gov.my

Pn. Audrey Jane Alexander  

Pembantu Tadbir (Setiausaha Pejabat)

Seksyen Belanjawan

Tel: 088-283207

Faks: 088-239046

AudreyJane.Alexander@sabah.gov.my

 

Facebook Fanpage Rasmi

Hubungi Kami

Jumlah Pelawat

659546

Kali Terakhir Dikemas Kini : 22/09/2023 10:21 PM


BORANG MAKLUM BALAS PENGGUNA

Maklumbalas Penilaian Laman Web

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Pertanian Sabah 2007 – 2023

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Notis Hak Cipta | Soalan Lazim

 

 

Paparan Terbaik: Laman web ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox 4.0 dengan resolusi 1280 x 768 dan ke atas. 

Jabatan Pertanian Sabah
// Put this code snippet inside script tag